Dotacje z Unii Europejskiej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu:
Produkcja energii elektrycznej w przedsiębiorstwie BAT-GAZ

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty:
Doposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia słońca).

Wartość projektu:
273 774, 93 PLN


Wkład Funduszy Europejskich:
144 677, 79 PLN

www.mapadoacji.gov.pl