Technologia

Proces technologiczny

Proces technologiczny rozpoczyna wykonanie dokumentacji technicznej konstrukcji pieca. Dokumentacja jest sporządzana elektronicznie za pomocą programu CAD, a następnie przetwarzana na program sterujący plazmowej maszyny CNC, wycinającej półprodukty z arkusza blachy kotłowej. Jedna z najbardziej nowatorskich w Europie – wycinarka plazmowa firmy Stigal, pozwoliła na unowocześnienie produktu poprzez ograniczenie ilości spawanych połączeń do minimum, co znacznie wpłynęło na żywotności kotła.

Film przedstawia wycinarkę plazmową CNC firmy „Stigal” tworzącą nasz park maszynowy

Kolejny etap stanowi obróbka plastyczna (wytłaczanie, gięcie, wykrawanie). Detale kształtowane na hydraulicznych prasach krawędziowych, dzięki zwiększonej dokładności wymiarowej, znacznie ułatwiają montaż pieców. Powyższy sposób wykonania podnosi estetykę wyrobu, a ponadto wpływa na jego trwałość.

Tak przygotowane elementy konstrukcyjne pieca, w kolejnym etapie technologicznym, zostają zespolone połączeniem spawanym. Gotowy korpus jest poddawany próbie ciśnieniowej oraz kontroli jakości spoin.

Następną fazą produkcji jest tzw. ocieplenie kotła, polegające na obłożeniu pieca niepalną wełną mineralną o wysokich właściwościach izolacyjnych. Całość konstrukcji dopełnia estetyczna obudowa wykonana z blachy powlekanej.

Ostatnim etapem produkcji jest kontrola jakości. Każdy kocioł przechodzi kontrolę jakości i jest sprawdzany pod kątem prawidłowego wykonania technicznego.