Jak dobrać zbiornik buforowy do instalacji C.O.?

Czy wytworzone w instalacji C.O. ciepło można gromadzić i wykorzystywać wtedy, gdy jest potrzebne? Zdecydowanie tak – właśnie taką funkcję pełnią w instalacjach grzewczych zbiorniki buforowe. Nie tylko zapewniają optymalną temperaturę w domu przez całą dobę, lecz także pozwalają oszczędzać paliwo potrzebne do ogrzewania.

Zbiorniki buforowe są niezwykle skuteczne, ale pod jednym warunkiem – że zostaną prawidłowo dobrane do parametrów urządzenia grzewczego. Jak to zrobić? Poznaj najważniejsze zasady doboru bufora ciepła.

Zastosowanie zbiornika buforowego w instalacji C.O.

Zbiornik buforowy (można spotkać się także z inną nazwą: zbiornik akumulacyjny) to ważny element instalacji grzewczej. W przypadku instalacjach z kotłami z ręcznym zasypem paliwa, tj. kotłów na węgiel BAT-GAZ PRO i kotłów zgazowujące drewno BAT-GAZ DREW jego stosowanie jest obowiązkowe. Aby zrozumieć zasadę działania zbiornika buforowego, najlepiej wyobrazić go sobie jako magazyn ciepła – a dokładnie energii cieplnej znajdującej się w wodzie podgrzanej przez kocioł lub pompę ciepła.

Zbiornik działa jako bufor ciepła. Gromadzi jego nadmiar wówczas, gdy urządzenia grzewcze produkują większe ilości energii. Gdy robi się chłodniej, a zapotrzebowanie na ciepło wzrasta, zbiornik buforowy uwalnia energię cieplną do instalacji.

Jakie są najważniejsze zalety stosowania buforów ciepła?

 • Komfort cieplny – ciepło w zbiorniku kumuluje się przez całą dobę, dzięki czemu instalacja grzewcza ogrzewa pomieszczenia także w nocy.
 • Większa efektywność spalania (w przypadku kotłów na paliwa stałe).
 • Oszczędność paliwa – kotły na paliwo stałe zużywają nawet o 30% mniej paliwa
 • Łatwa obsługa – oznacza to rzadsze wizyty w kotłowni.
 • Mniejsza emisja zanieczyszczeń w instalacjach z kotłami na paliwa stałe.

Czym różnią się zbiorniki do kotłów na paliwa stałe i zbiorniki do pomp ciepła?

Zbiorniki akumulacyjne wykorzystuje się w instalacjach z:

Warto przy tym pamiętać, że bufory ciepła nie są urządzeniami uniwersalnymi, pasującymi do każdego źródła ciepła. Zbiorniki do kotłów i do pomp ciepła wyraźnie się od siebie różnią.

Urządzenia przeznaczone do instalacji z pompami ciepła mają znacznie mniejszą pojemność (BAT-GAZ ZBW) – dzięki temu nadają się do montażu także w pozycji wiszącej. Natomiast zbiorniki przystosowane do pracy z kotłami na paliwo stałe (BAT-GAZ ZBS) mają znaczną większa pojemności i występują tylko w wersji stojącej.

Jak prawidłowo dobrać pojemność zbiornika buforowego do kotła na paliwa stałe?

Kubatura domu, stopień docieplenia domu, a może pożądana temperatura we wnętrzu – co decyduje o tym, jaka powinna być pojemność zbiornika akumulacyjnego na paliwa stałe?

Kwestia doboru wielkości zbiornika do instalacji C.O. jest dokładnie wyjaśniona w przepisach. Pojemność zbiornika jest ściśle związana z mocą urządzenia, z którym będzie połączony. Wymaganą pojemność zbiornika akumulacyjnego należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021 (pkt. 4.4.6.2), wg wzoru:

gdzie:
𝑽𝑺𝒑 [dm3] objętość zbiornika akumulacyjnego
𝑷𝑵 [kW] nominalna moc cieplna
𝑻𝑩 [h3] czas palenia
𝑷𝑯 [kW] obciążenie grzewcze pomieszczeń
𝑷𝒎𝒊𝒏 [kW] minimalna moc cieplna

Im większy zbiornik akumulacyjny, tym większą ilość energii jest w stanie przechowywać i stopniowo przekazywać ją do instalacji grzewczej. Dzięki temu kocioł może być wyłączony przez dłuższy czas, a Ty oszczędzasz paliwo. Nie zawsze jednak stosowanie dużego pojemnika jest wskazane – i możliwe.

Z pojemnością wiąże się jeszcze jedna ważna kwestia: wymiary zbiornika akumulacyjnego. Przed zakupem zastanów się, czy na pewno masz odpowiednią ilość miejsca w kotłowni.

Ważne jest, by bufor ciepła znajdował się możliwie jak najbliżej kotła. Pamiętaj jednak, że można go zainstalować w innym pomieszczeniu, np. w garażu graniczącym z kotłownią przez ścianę – to zdecydowanie lepszy pomysł niż montaż mniejszego, ale niewystarczająco efektywnego bufora. Zaleca się natomiast, by oba elementy znajdowały się na tym samym poziomie.

Dotacje w programie czyste powietrze

Co ważne, zakup zbiorników buforowych można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w programie czyste powietrze i otrzymać dofinasowanie przy wymianie na kotły zgazowujące drewno i pelletowe spełniajcie wymagania 5 klasy i ecodesgin.

Należy zaznaczyć iż w programie czyste powietrze istnieje zapis że kotły zgazowujące drewno i kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie muszą być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność
zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodedign) dla kotłów na paliwa stałe.

Schemat doboru bufora ciepła według w/w rozporządzenia wygląda następująco:

Kotły z załadunkiem ręcznym należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej obliczonej według wzoru:

lub 300l w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, gdzie:

𝑽𝑺𝒑 [dm3] objętość zbiornika akumulacyjnego
𝑷𝒓 [kW] znamionowa moc cieplna

Obliczając zgodnie z wyżej wymienionym wzorem dla kotłów z ręcznym załadunkiem otrzymujemy pojemności zbiorników:

 • BAT-GAZ DREW 8kW minimalna pojemność 300l.
 • BAT-GAZ DREW 10kW minimalna pojemność 328,5l.
 • BAT-GAZ DREW 15kW minimalna pojemność 553,5l.
 • BAT-GAZ DREW 20kW minimalna pojemność 778,5l .
 • BAT-GAZ DREW 25kW minimalną pojemność 1003,5l.
 • BAT-GAZ DREW 30kW minimalną pojemność 1228,5l.

Natomiast przy kotłach automatycznych na pellet BAT-GAZ BIO lub na ekogroszek BAT-GAZ EKO według Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej obliczonej według wzoru:

gdzie:
𝑽𝑺𝒑 [dm3] objętość zbiornika akumulacyjnego
𝑷𝒓 [kW] znamionowa moc cieplna

Obliczając zgodnie z wyżej wymienionym wzorem dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa otrzymujemy pojemności zbiorników:

 • BAT-GAZ EKO, BAT-GAZ BIO 8kW minimalna pojemność 160l.
 • BAT-GAZ EKO, BAT-GAZ BIO 10kW minimalna pojemność 200l.
 • BAT-GAZ EKO, BAT-GAZ BIO 15kW minimalna pojemność 300l.
 • BAT-GAZ EKO, BAT-GAZ BIO 20kW minimalna pojemność 400l.
 • BAT-GAZ EKO, BAT-GAZ BIO 25kW minimalna pojemność 500l.
 • BAT-GAZ EKO, BAT-GAZ BIO 30kW minimalna pojemność 600l.
 • BAT-GAZ EKO, BAT-GAZ BIO 40kW minimalna pojemność 800l.

Na jakie inne parametry zbiornika akumulacyjnego zwrócić uwagę?

Ustalenie optymalnej pojemności zbiornika buforowego to dopiero pierwszy krok. Przed zakupem warto zwrócić uwagę na kilka innych ważnych parametrów – dzięki temu zyskasz pewność, że urządzenie będzie efektywne oraz wygodne w montażu i obsłudze.

Poszczególne bufory ciepła mogą się różnić:

 • sposobem montażu – mniejsze zbiorniki nadają się także do powieszenia na ścianie, większe są przeznaczone jedynie do montażu stojącego;
 • wysokością przyłączy – warto, by znajdowały się one w miejscach ułatwiających podłączenie zbiornika do kotła i do instalacji grzewczej;
 • liczbą przyłączy – ten parametr ma znaczenie, gdy chcesz podłączyć do zbiornika kilka obiegów wody grzewczej lub grzałkę elektryczną;
 • grubością ścianki płaszcza i ocieplenia – im większa grubość, tym mniejsze są straty ciepła, a urządzenie kumuluje energię z większą efektywnością i na dłużej (nasze bufory od 80l do 500l są produkowane z blachy 3mm natomiast bufory 800 i 1000litrów z blachy o grubości 4mm)
 • klasą efektywności energetycznej – ten parametr również pozwala oszacować straty ciepła (zbiorniki zakwalifikowane do wyższych klas energetycznych są bardziej wydajne);
 • maksymalną dopuszczalną temperaturą – wysokiej jakości zbiorniki są odporne na temperatury nawet do 95°C, dzięki czemu dłużej utrzymują ciepło.

Czy warto zainstalować bufor ciepła? Czy zbiornik akumulacyjny się opłaca? Zadbaj o to, by właśnie tak było w Twoim przypadku – zyskaj pewność dzięki właściwie dobranemu zbiornikowi!

Nie wiesz jaki zbiornik wybrać?

Zadzwoń do nas – bezpłatnie doradzimy optymalne rozwiązanie dla Twojego domu.