Zakaz palenia w kopciuchach, czyli podkarpacka uchwała antysmogowa

1 stycznia 2024 roku minął termin wymiany pozaklasowych kotłów na drewno oraz węgiel na kotły niskoemisyjne. Zakaz dotyczy właścicieli i współwłaściciele nieruchomości z województwa podkarpackiego. Sprawdź, która uchwała reguluje obowiązujące przepisy, jakie kotły są zgodne z aktualnymi normami i dlaczego wymiana źródła ciepła jest tak ważna.

Mieszkasz na Podkarpaciu? Sprawdź, kogo obowiązuje zakaz palenia w kopciuchach. Poznaj szczegóły podkarpackiej uchwały antysmogowej.

Czego dotyczy podkarpacka uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa to dokument, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 23 kwietnia 2018 roku, a wszedł w życie 1 czerwca 2018 roku. Pierwszy z granicznych terminów minął 1 stycznia 2022 roku. Do tego czasu mieszkańcy województwa podkarpackiego mieli czas na wymianę kotłów, które były eksploatowane dłużej niż 10 lat lub nie posiadały wymaganej tabliczki znamionowej.

Z początkiem bieżącego roku (1 stycznia 2024 roku) wszedł w życie zakaz stosowania kotłów, które są eksploatowane od 5 do 10 lat. Kolejnym terminem granicznym dla mieszkańców województwa podkarpackiego jest data 1 stycznia 2026 roku, która dotyczy zakazu stosowania kotłów, które są eksploatowane dłużej niż 5 lat od daty produkcji.

Ostatnia datą jest 1 stycznia 2028 r. kiedy to należy usunąć kotły klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

Nie ma obowiązku wymiany w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

Celem uchwały antysmogowej na terenie województwa podkarpackiego jest całkowite wyeliminowanie starych kotłów grzewczych o mocy poniżej 1 MW, które zostały sklasyfikowane poniżej 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. 

Gdzie obowiązuje zakaz palenia w kopciuchach w województwie podkarpackim?

Podkarpacka uchwała antysmogowa swoim zasięgiem obejmuje między innymi Rzeszów, Lubaczów, Leżajsk, Jarosław, Łańcut, Cieszanów, Stalową Wolę, Przemyśl, Nisko oraz Kolbuszową. Zakaz wchodzi w życie stopniowo, by mieszkańcy mieli czas na wymianę instalacji. W ten sposób zmiana wymogów nie przyczyniła się do wzrostu cen nowoczesnych kotłów grzewczych, a jakość powietrza będzie się stopniowo poprawiać, przynosząc ulgę mieszkańcom.

Czego jeszcze dotyczy lubelska uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa przyjęta w 2018 roku reguluje również parametry surowców palnych dopuszczonych do stosowania. Zgodnie z wytycznymi od 1 czerwca 2018 roku na terenie województwa podkarpackiego zakazuje się spalania:

  • węgla brunatnego,
  • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm oraz zawartości popiołu, która przekracza 12%,
  • mieszanek, które zawierają flotokoncentraty oraz muły węglowe,
  • biomasy o wilgotności powyżej 20%

Uchwała reguluje również kwestię domowych kominków, czyli tak zwanych ogrzewaczy pomieszczeń. Zgodnie z zapisem od 1 stycznia 2023 można korzystać tylko z takich urządzeń, które są zgodne z wymaganiami ekoprojektu lub generują sprawność cieplną wyższą niż 80%.

Co zrobić, by uniknąć kary za kopciucha?

Każdy, kto nie stosuje się do wymogów opisanych w podkarpackiej uchwale antysmogowej, powinien liczyć się z karą finansową o wysokości kilkuset złotych lub wnioskiem do sądu o nałożenie kary grzywny, której wysokość może wynieść nawet 5 000 zł. Aby uniknąć konsekwencji finansowych, wystarczy postępować zgodnie z ustaleniami powyższej uchwały. Wymiana źródła ciepła na kocioł 5 klasy z tabliczką znamionową to pewność, że emisja spalin nie przekroczy przyjętych norm.

Łącząc siły, mieszkańcy Podkarpacia mogą w znacznym stopniu poprawić jakość powietrza. Ponadto każdy, kogo dochód nie przekracza wymaganych progów, może skorzystać z programu rządowego Czyste Powietrze. W 2024 roku maksymalna wysokość dofinansowania, z którego można pokryć termomodernizację budynku, co również uwzględnia wymianę kopciucha na nowoczesny i niskoemisyjny kocioł 5 klasy, wynosi 136 tysięcy złotych. Taka kwota to duże ułatwienie w finansowaniu remontu, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach mieszkalnych.

Podsumowanie: zainwestuj w niskoemisyjny kocioł, by spełniać wymogi podkarpackiej uchwały antysmogowej

Świadome dysponowanie źródłami ciepła to możliwość ograniczenia trujących spalin, które dostają się do atmosfery. W okresie jesienno-zimowym w większych aglomeracjach miejskich, a także w małych miejscowościach w powietrzu tworzy się zawiesina, która negatywnie wpływa na drogi oddechowe ludzi. Smog to zagrożenie, które destruktywnie wpływa zwłaszcza na stan zdrowia małych dzieci, osób starszych oraz alergików. Warto zatem połączyć siły, byśmy mogli oddychać świeżym powietrzem bez względu na zewnętrzne warunki pogodowe.

Kup niskoemisyjny kocioł BAT-GAZ za pieniądze z programu Czyste Powietrze

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku, by skorzystać z programu Czyste Powietrze, skontaktuj się znami. Dobierzemy odpowiedni kocioł 5 klasy zgodny z obowiązującą normą PN-EN 303-5:2021-09, która bezwzględnie obowiązuje w całej Polsce od 11 października 2023 roku.

BAT-GAZ to wsparcie na każdym etapie inwestycji. Nasi partnerzy pomogą Ci napisać wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Dodatkowo gwarantujemy możliwość skorzystania z prefinansowania, a na koniec pomożemy Ci znaleźć wykonawcę termomodernizacji budynku.

Postaw na doświadczenie i gwarancję zadowolenia — wybierz kotły BAT-GAZ.

BAT-GAZ

Autor BAT-GAZ

Firma BAT-GAZ to renomowany producent kotłów i pieców centralnego ogrzewania z bogatą historią sięgającą roku 1950. Specjalizują się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych, które spełniają najwyższe standardy jakości i ekologii. Zaczynając jako niewielki zakład kowalsko-ślusarski, BAT-GAZ przekształcił się w czołowego producenta w branży kotlarskiej w Polsce.